MOTOSAM a.s.

Korešpondenčná adresa:
Kpt. M. Uhra 57/3
907 01 Myjava

IČO (VAT): 36306843
IČ DPH: SK2020189303
DUNS: 366 90 6365

Bankové spojenie:
SK79 5600 0000 0069 2919 9001
Prima banka Slovensko, a.s.

Sídlo firmy:
Areál Slovenskej Armatúrky Myjava 
Dolná ulica 1255/5 (Nie Dolná štvrť, adresu Dolná ulica nepoznajú všetky navigátory a mapové vyhľadávače. Sídlo firmy je oproti Športovému areálu na Marečkovej ulici.)

Kontaktný formulár

Mapa